دستگاه چرخ از اسرائیل

ابزار زرگری ابزارطلاسازی طلاسازی چرخ نورد ابزار زرگری اطلاعات عمومی دستگاه بالانس چرخ فروشگاه کاردان خودرو کهن

دستگاه پرداخت مکش طلا آرین رهبر Polishing Suction Goldsmith ARIAN این دستگاه از سال ۱۳۸۸ توسط آقای مهدی رهبر و همکاران تولید و ساخته شده است و انحصارا با نام Polishing Suction Goldsmith ARIAN راهی بازار گشته استدستگاه بالانس چرخ دستگاه بالانس چرخ یکی از اجزای مهم در تعمیرگاه ها می باشد زیرا هم راستایی چرخ ها از اهمیت بسزایی برخوردار است

با ما تماس بگیرید